تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها
تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها
رشت_سرتوک_عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت شهید فخری زاده و تاکید کمیسیون به اقدام راهبردی برای منافع ملی و خواسته عمومی مردم بعد از شهادت شهید فخری زاده گفت: با ۲۳۲ رای موافق مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح خروج ایران از NPT تصویب شد، بر این اساس منع اجازه بازرسی از تاسیسات اتمی ایران توسط آژانس به تصویب رسید.

به گزارش سرتوک،سید علی آقازاده امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب دوفوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها در مجلس اظهار کرد: اگر چه نمایندگان در هفته‌های گذشته این مورد را مورد بررسی قرار داده و یک فوریت آن را تصویب کردند اما پس از بررسی های دقیق و جلسات کارشناسانه، دو فوریت این طرح به تصویب رسید.

 وی با اشاره به بدعهدی های کشورهای غربی در مقابل حسن رفتار  ایران افزود: ایران تمام تعهدات برجامی خود را از صفر تا ۱۰۰ انجام داده، این موضوع در گزارش های  آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز آمده ‌است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت شهید فخری زاده و تاکید کمیسیون به اقدام راهبردی برای منافع ملی و خواسته عمومی مردم بعد از شهادت شهید فخری زاده گفت: با ۲۳۲ رای موافق مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح خروج ایران از NPT تصویب شد، بر این اساس منع اجازه بازرسی از تاسیسات اتمی ایران توسط آژانس به تصویب رسید.