تعداد مسمومان مشروبات الکلی در حاجی‌آباد به ۲۲ نفر رسید؛ یک زن و بقیه مرد / رده سنی مسمومان بین ۱۶ تا ۶۵ سال است / حال ۲ نفر وخیم است
پایگاه خبری سرتوک