تعطیلی مراکز تجاری و گردشگری منطقه آزاد انزلی
تعطیلی مراکز تجاری و گردشگری منطقه آزاد انزلی
تعطیلی مراکز تجاری و گردشگری منطقه آزاد انزلی

 

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد؛

در راستای اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا حسب تاکید ریاست محترم جمهوری و جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و انجام تمهیدات لازم جهت پیشگیری از این بیماری مراکز خرید شامل مجتمع های تجاری و مراکز گردشگری شامل اقامتی ، پذیرایی و آکواریوم در منطقه آزاد انزلی تا نیمه فروردین ماه تعطیل است.
بدیهی است فروشگاه‌های مواد غذایی و سوپرمارکت ها، داروخانه ها و نانوایی ها در خارج از فاز تجارت و گردشگری بر اساس نظارت مدیریت بازرگانی سازمان فعالیت خواهند داشت.

آن دسته از فروشگاه‌های مواد غذایی داخل فاز تجارت و گردشگری که تاریخ انقضای مصرف مواد غذایی آنان در یک ماه آتی است، لیست موجودی خود را به مدیریت غذا و داروی سازمان ارایه نمایند.

این تصمیم بنا به ضرورت شکستن زنجیره انتقال ویروس این بیماری بوده و هر گونه تصمیمات بعدی نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.