توسط شرکت توانیر راه اندازی شد: سامانه‌ی مدیریت و ارزیابی خدمات برق توانیر (سمات)
توسط شرکت توانیر راه اندازی شد: سامانه‌ی مدیریت و ارزیابی خدمات برق توانیر (سمات)
سامانه‌ی سمات در راستای اجراي ماده (25) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، افزایش رضایت ذینفعان و رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری راه‌اندازی شد

شهروندان گرامی؛
سامانه‌ی مدیریت و ارزیابی خدمات برق توانیر (سمات) در راستای اجرای ماده (۲۵) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، افزایش رضایت ذینفعان و رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری راه‌اندازی شده است و مطابق قوانین، مقررات و ضوابط به شکایات و درخواستهای مردم در حوزه‌ی خدمات برق رسیدگی می کند. چنانچه از نحوه‌ی ارایه‌ی خدمات، نقض قوانین و مقررات و عدم انجام وظیفه از سوی مسئولین شرکتهای توزیع نیروی برق یا شرکتهای برق منطقه‌ای شکایتی داشته و خواهان رسیدگی و احقاق حق در زمینه‌های مربوطه می‌باشید و یا از سوء جریانات اداری نظیر اخذ رشوه، سوء استفاده از مقام و یا موقعیت اداری، تضییع اموال عمومی و دولتی، وجود فساد و جرم و یا دیگر تخلفات اداری اطلاعاتی دارید، می‌توانید موضوع را از طریق “سمات” اعلام نمایید تا وفق ضوابط و مقررات به آن رسیدگی شود. شایان ذکر است شکایات و درخواستهای ثبت شده جهت رسیدگی به شرکتهای مرتبط ارسال و پاسخ لازم پس از بررسی از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد.
مزید استحضار مطابق بند ۲ از ماده (۱۲) منشور حقوق شهروندی در نظام اداری (موضوع مصوبه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ شورای عالی اداری)، هر فردی در همه‌ی مراحل رسیدگی اداری حق استفاده از وکیل را دارد و باید از مهلت کافی جهت تنظیم و تکمیل پرونده، ارائه ادله، معرفی شهود یا پاسخ به مطالب مطرح شده علیه خود برخوردار باشد.
آدرس سمات:
https://www.tavanir.org.ir/samaat