ثبت نام بیش از ۸۰۰ پزشک گیلانی در طرح نسخه نویسی الکترونیکی
ثبت نام بیش از ۸۰۰ پزشک گیلانی در طرح نسخه نویسی الکترونیکی
از ابتدای اجرای آزمایشی طرح نسخه الکترونیک در یک سال ونیم گذشته ٢٧٥٠٠نسخه الکترونیک توسط پزشکان طرف قرار داد استان گیلان صادر شد.

پایگاه خبری تحلیلی سرتوک_از ابتدای اجرای آزمایشی طرح نسخه الکترونیک در یک سال ونیم گذشته ٢٧۵٠٠نسخه الکترونیک توسط پزشکان طرف قرار داد استان گیلان صادر شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان ،دکتر شهدی نژاد مدیردرمان تامین اجتماعی استان گیلان اظهار داشت: اجرای طرح نسخه الکترونیک که در چند استان از جمله استان گیلان به صورت آزمایشی از نیمه دوم سال ٩۶ آغاز شده بود با دستور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درروزهای پایانی سال گذشته به صورت سراسری اجرایی می گردد، که به همین منظور طی نامه ای از کلیه طرف های قرار داد استان خواسته شد تا در گام اول به منظور زمینه سازی توسعه و استقرار طرح ،حداقل ٣٠درصد نسخ صادره برای بیمه شدگان تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی باشد.
دکتر شهدی نژاد اجرای طرح نسخه الکترونیک در استان گیلان را خوب ارزیابی نمود و افزود تاکنون که اجرای طرح به صورت آزمایشی در استان اجرایی شده، نزدیک به ٨٠٠نفر از پزشکان استان در این طرح ثبت نام نمودند که حتی برخی از پزشکان صددرصد نسخ را به صورت الکترونیکی صادر نمودند .
مدیردرمان تامین اجتماعی استان گیلان با برشمردن مزایای اجرای طرح نسخه الکترونیک ازجمله پرداخت برخط ۶٠درصد هزینه پزشکان، تشکیل پرونده الکترونیک و دسترسی سریع پزشکان به سوابق بیماران ، کاهش خطاهای انسانی ، بهینه سازی هزینه ها و.. از پزشکان و موسسات طرف قرار داد استان خواست تا در این طرح بزرگ شرکت نمایند.
شایان ذکر است که از طی دو سال گذشته حذف صددرصدی دفترچه و صدور نسخ الکترونیک در مراکز ملکی تامین اجتماعی استان گیلان با موفقیت کامل انجام شده است.