نیکوکار رشتی با وقف یک باب منزل مسکونی پانزدهمین وقف گیلان را در سال جاری ثبت کرد.

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش دفتر روابط فمومی اوقاف گیلان ،حجت الاسلام علیزاده، با اشاره به ثبت دومین وقف جدید شهرستان رشت در سال جاری اعلام کرد: واقف رشتی یک باب منزل مسکونی را به مساحت ۲۰۰ مترمربع در رشت وقف کرد.
وی اعلام کرد: ارزش تقریبی این موقوفه چهار میلیارد ریال تعیین شده است.
مدیرکل اوقاف گیلان افزود: نیت این وقف جهت کمک به فقرا، ایتام، نماز و روزه قضا تعیین شده است.
علیزاده گفت: این موقوفه، پانزدهمین وقف استان گیلان در سال جاری است.
وی با اشاره به راه اندازی دفاتر مشاوره وقف در دفاتر ائمه جمعه استان گفت: کارشناسان ادارات اوقاف با مشاوره به نیکوکاران وظیفه جهت دهی به نیات واقفین را به سمت نیازهای روز جامعه دارند.
مدیرکل اوقاف گیلان با تاکید بر اینکه اداره اوقاف به دنبال تولی گری نیست، گفت: واقفان و نیکوکاران می توانند هر کسی را که شرایط قانونی و شرعی تولیت وقف را دارد متولی موقوفه خود قرار دهند.