جای خالی سواد سلامت درجامعه/ کنترل هزینه ها با توجه به پیشگیری محقق می شود
جای خالی سواد سلامت درجامعه/ کنترل هزینه ها با توجه به پیشگیری محقق می شود
رشت_سرتوک_مدیر کل بیمه سلامت استان گیلان، توجه به پیشگیری را از عوامل مهم در کنترل هزینه درمان عنوان کرد.

به گزارش سرتوک، جمشید محمدی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا، سبک زندگی سلامت محور را یکی از مهمترین نیازهای اساسی درحوزه سلامت دانست و گفت: اگر به دنبال راه نجات جامعه در حوزه سلامت هستیم، باید سواد سلامت مردم افزایش پیدا کند؛ تا بتوان به هدف اصلی یعنی ایجاد جامعه سلامت محور با مدیریت هزینه ها دست پیدا کرد.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان، با اشاره به اینکه ترویج سبک زندگی سلامت محور ، نیاز اصلی جامعه است افزود: باید تمامی افراد جامعه به ویژه مسئولین و دستگاه های تاثیر گذار نسبت به این نوع سبک زندگی حساس شوند.