جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت در بازار میوه
جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت در بازار میوه
رشت_سرتوک_نهمین سری از بازرسی های نظارت بر بازار، توسط تیم ویژه نظارت بر بازار به منظور پیگیری سطح عمومی قیمت میوه از میدان میوه و تره بار آزادی واقع در رشت انجام شد.

به گزارش سرتوک ،نصیری لاکه رئیس اداره برنامه ریزی و امور اقتصادی فرمانداری با اشاره بر اهداف این بازرسی به خبرنگار ما گفت:با توجه به اینکه هر ساله و در آستانه سال جدید، به دلیل افزایش تقاضا، قیمت میوه افزایش می یابد، این بازرسی ها جهت نظارت بر قیمتها و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها انجام می شود.
مسئول تیم بازرسی ضمن تاکید بر برنامه بلند مدت حوزه معاونت برنامه ریزی فرمانداری در اجرای سیاستهای کنترلی قیمت ها در همه حوزه ها گفت:پس از هر یک از بازرسی های مشترک انجام شده، جلسات کارشناسی جهت آسیب شناسی و چرایی و چگونگی مقابله با انواع تخلفات صنفی در فرمانداری و به ریاست میراعلمی معاون برنامه ریزی فرمانداری تشکیل می شود و چالش ها، آسیب ها و نواقص موجود در هر بخش احصاء، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از طریق مبادی قانونی مورد پیگیری قرار می گیرد.
وی با اشاره بر ترکیب تیم بازرسی یوم جاری افزود:معاون سازمان صمت، قاضی شعبه ۳ تعزیرات حکومتی استان، رئیس بازرسی اتاق اصناف و نمایندگان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی و اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در این بازرسی حضور دارند که نشانگر حساسیت ویژه حاکمیت و دولت بر لزوم کنترل قیمت میوه آن هم برای شب عید می باشد.
آقای نقدی معاون سازمان صمت استان که در این بازرسی حضور داشت با اشاره بر انواع تخلفات صنفی، از تشکیل تیم ویژه بازرسی میدان تره بار آزادی خبر داد و افزود:از امروز تا پایان سالجاری نمایندگان صمت،بازرسی اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در میدان بار مستقر خواهند شد و ماموریت ویژه آنها رصد و نظارت قیمت میوه بصورت روزانه و برخورد قانونی با متخلفین احتمالی است.
وی خاطر نشان ساخت:کنترل قیمتها از سطح خرده فروشی های میوه نیز جهت کنترل قیمت مصرف کننده نیز بصورت همزمان انجام خواهد شد.
گفتنی است این بازرسی ها به دستور فتح اللهی فرماندار شهرستان رشت و در آستانه سال جدید با جدیدت بیشتری در حال انجام است.