جوابیه شهرداری رشت به “گیل خبر” در ارتباط با دریافت عوارض پایان سال؛ شهرداری نهاد عمومی خدمات رسان است و درآمد دولتی ندارد
جوابیه شهرداری رشت به “گیل خبر” در ارتباط با دریافت عوارض پایان سال؛ شهرداری نهاد عمومی خدمات رسان است و درآمد دولتی ندارد
روابط عمومی شهرداری منطقه یک شهرداری نسبت به انتشار مطلبی در پایگاه اینترنتی "گیل خبر" مطابق قانون مطبوعات خواستار انتشار جوابیه شد.

طی ابلاغ آقای آرش امیرلو سرپرست منطقه یک شهرداری رشت به واحدهای صنفی که کماکان علی رغم وضعیت موجود، مشغول فعالیت هستند از جمله مطب ها و… خواستار پرداخت مالیات، عوارض و بدهی پایان سال آنها به شهرداری شد که با عکس العمل یکی از پایگاه های خبری رشت مواجه گردید.

شهرداری منطقه یک ضمن ابراز همدردی با شهروندان رشت در این روزهای بحرانی و تعطیلی برخی مشاغل تاکید می نماید با توجه به شرایطی که هم اکنون بر جامعه حاکم است اما کماکان شاهد هستیم که برخی مشاغل از جمله مطب ها به فعالیت خود ادامه داده و به مشغول کار هستند.

این شهرداری تاکید می ورزد که لازم است همگان به کمپین “در خانه بمانیم” بپیوندند تا مساله بحران کرونا در جامعه رفع گردد اما علی رغم شرایط بحرانی موجود نهادی همچون شهرداری به دلیل ماهیت کار و لزوم همراهی در زمینه ضدعفونی شهر و ارائه خدمات شهری همچون جمع آوری زباله ها و… همچنان باید پای کار و آماده باشند و مطابق قانون وظایفی دارند که باید به انجام برسانند، بدیهی است با توجه به منابع درآمدی شهرداری برای تامین حقوق پرسنل زحمتکش که چندین‌ ماه است بدون حقوق فعالیت می کنند و از آنجایی که شهرداریها نهاد عمومی خدمات رسان هستند و بودجه و اعتبار دولتی ندارند، نیاز است دیگر اصناف هم نسبت به وظایفی که در قبال شهرداریها دارند از جمله پرداخت عوارض، بدهی و مالیات حِرف و… بی توجه نباشند.

شایان ذکر است که همه پرسنل تلاشگر شهرداری دوشادوش پرسنل درمانی و بخشهای خدماتی، تلاش می کنند تا این بحران به گونه ای برنامه ریزی شده، مدیریت گردد و همگان در تلاش هستند تا بتوانیم از این بحران سخت عبور کنیم و به خوبی می دانیم که عبور از آن هم جز با تعاون و همکاری همگان با نهادهای خدمات رسان میسر نخواهد شد.

به همین دلیل منطقی به نظر می رسد اگر بخشهای دیگر برای حمایت و پشتیبانی از خدمتگزاران شهری نسبت به بدهی ها، عوارض و مالیات حِرف پایان سال اقدام کنند تا شهرداریها هم بتوانند با پرداخت بخشی از حقوق عقب مانده پرسنل و نیروهای خدمات رسان در روزهای پایان سال زمینه های انگیزه کاری بیشتر آنها را فراهم آورند.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که از برخی رسانه هایی که حتی در چنین شرایط بحرانی به جای امید آفرینی در جامعه به انتشار مطالب متشنج کننده و استرس آور مبادرت می ورزند، پیشنهاد می کنیم اهتمام خود را برای حل مسائل اساس جامعه به کار گیرند.