حیات خواری
حیات خواری
رشت_سرتوک_امروز در استان گیلان، نه با پدیده جنگل خواری، تپه خواری، ساحل خواری، بلکه با پدیده ای به عنوان حیات خواری مواجهیم که مستقیما حیات کشاورزان بومی استان را نشانه گرفته است و باید منتظر فاجعه ای بزرگ باشیم.

امروز شاهد هجوم بی سابقه غیربومیان از استان های مختلف به استان گیلان هستیم که عطش سیری ناپذیری در خرید هکتار هکتار زمین های مرغوب و بی بدیل کشاورزی دارند. زمین هایی که نه برای رفع نیاز، بلکه برای ساختن ویلاهای بزرگ و لوکسی است که فقط و فقط برای چند روز از سال مورد استفاده قرار می گیرد. و زمین های کشاورزی را از سودآوری خارج می کنند. معلوم نیست این اشتهای بی حد و حصر برای خرید زمین های هکتاری از کجا آمده است!
این در حالی است که، امروز شاهدیم که افراد بومی استان که سال های سال به دور از خانواده خود برای یافتن نانی در استان های دیگر مشغول به کار بودند و هم اکنون قصد بازگشت به سرزمین مادری خود را دارند، به علت گزاف بودن قیمیت زمین ها قادر به خرید آن نمی باشند.
امروز شاهد رشد قارچ گونه بنگاه های خرید و فروش زمین های کشاورزی در جای جای استان هستیم به نحوی که حتی دورترین نقطه استان هم از این نعمت بزرگ! بی بهره نمانده است. بنگاه هایی که با تلاش شبانه روزی خود سعی می کنند تا دار و ندار کشاورزان را به حراج بگذارند و به آتش بکشند.
زمانی بود که استان گیلان به بهانه اینکه قطب کشاورزی کشور است، بسیاری از مواهب صنعتی شدن را از دست داد و اینک نه تنها صنعتی نشده ، بلکه در کشاورزی نیز دارد به نابودی می رسد. در واقع از آنجا رانده از اینجا مانده.
اگر با این سرعت سرسام آور، فروش زمین های کشاورزی ادامه پیدا کند و تبدیل به ویلاهای آن چنانی شود،به زودی شاهد کاهش سطح زیر کشت محصولات و نابودی کشاورزی استان و حیات بومیان این منطقه خواهیم شد.
به زودی قطب کشاورزی کشور تبدیل به ویلاهای لوکسی خواهند شد که هیچ خاصیتی نخواهند داشت. به زودی شاهد نابودی حاصلخیز ترین زمین های کشاورزی کشور خواهیم بود. به زودی شاهد سقوط تولید کشاورزی در استان خواهیم بود و چیزی از آن به یادگار نخواهد ماند.
به زودی شاهد انفجار جمعیت در استان گیلان خواهیم بود و به یاد داشته باشیم که زیرساخت های استان کفاف و جوابگوی نیازهای استان نیست چه برسد به اینکه یکباره جمعیت استان چندین برابر شود.
فراموش نکنیم که گیلان با باغ های چای، با شالیزارها، با جنگل ها، با تپه ها، با کوه های همیشه سرسبز، با دریاها و … زیبا و قشنگ است نه با ویلاهای تجملی.
و در آخر اینکه این شور و شوق بی حد و حصر کشاورزان برای فروش بهترین یادگار پدران و مادران خود از کجا نشات گرفته است نکند که خدای ناکرده این محصول عملکرد ما در حوزه کشاورزی باشد!!!

حسین امید خواه