خدمات دندانپزشکی از تیر ماه به خدمات بیمه تکمیلی مخابرات افزوده شد
خدمات دندانپزشکی از تیر ماه به خدمات بیمه تکمیلی مخابرات افزوده شد
رشت_سرتوک_مدیر عامل شرکت مخابرا ت ایران گفت : حفظ شان و ارزشمند بودن نیروی انسانی همواره از اولویت های شرکت مخابرات ایران است.

به گزارش سرتوک ، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سید مجید صدری با اشاره به اینکه حفظ شان و ارزشمند بودن نیروی انسانی همواره از اولویت های شرکت مخابرات ایران است افزود: با بررسی های کارشناسی به عمل آمده در بخش خدمات دندانپزشکی و بروز مشکلاتی در ارایه خدمات ، بیمه معلم در راستای بهبود خدمات دریافتی برای همکاران شاغل و بازنشستگان ، شرکت کمک رسان ایران (sos ) را به عنوان مجری خدمات بیمه تکمیلی درمان مخابرات در بخش خدمات دندانپزشکی معرفی کرد تا به ارایه خدمات بپردازد .

مدیر عامل شرکت مخابرا ت ایران با تاکید بر اینکه خدمات دندانپزشکی از اول تیر ماه سال جاری به خدمات بیمه تکمیلی افزوده شدگفت : همکاران شاغل و بازنشسته و افراد خانواده تحت تکفل آنان می توانند سالانه تا ۴۰ میلیون ریال از خدمات دندانپزشکی مطابق قرارداد مربوطه استفاده نمایند.

وی تحقق رضایتمندی کارکنان و توجه به دغدغه‌های نیروی انسانی و افزایش انگیزش سازمانی را مؤثرترین گام برای رسیدن به اهداف شرکت دانست و گفت: امیدواریم انتخاب مجری جدید در بخش ارایه خدمات دندانپزشکی، بتواند رضایت کامل همکاران را در پی داشته باشد.