رئیس دبیرخانه ورزش شهرداری های کشور منصوب شد
رئیس دبیرخانه ورزش شهرداری های کشور منصوب شد
رشت_سرتوک_دکتر محمد عشقی رییس دبیرخانه ورزش شهرداری های کشور شد.

به گزارش سرتوک طی حکمی از سوی دکتر اسمعیل زیارتی رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و دکتر ملایی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی کشور دکتر محمد عشقی بعنوان رئیس دبیرخانه ورزش شهرداری های کشور منصوب شد.