دبیر ستاد انتخاباتی دکتر محسن رضایی در گیلان منصوب شد
دبیر ستاد انتخاباتی دکتر محسن رضایی در گیلان منصوب شد
رشت_سرتوک_طی حکمی از سوی سید احمد نبوی دبیر ستاد انتخاباتی دکتر محسن رضایی شبکه مردمی همت در گیلان منصوب شد

به گزارش سرتوک ،دکتر محمد نصیری لاکه رئیس اداره برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری رشت با صدور حکمی از سوی سید احمد نبوی ،مسئول شبکه مردمی همت انتخابات ۱۴۰۰به دبیر شبکه مردمی در گیلان منصوب شده است