در آبان امسال ۲۵ کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در گیلان اجرا شده است
در آبان امسال ۲۵ کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در گیلان اجرا شده است
رشت_سرتوک_شرکت گاز استان گیلان در آبان امسال علیرغم وجود محدودیت های مرتبط با ویروس کرونا، توانست بیش از 25 کیلومتر شبکه گذاری گاز را به انجام برساند.

به گزارش سرتوک به نقل از روابط عمومی گاز گیلان – حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اعلام خبر اجرای ۲۵ کیلومتر شبکه در آبان امسال اظهار داشت:  علیرغم شیوع بیماری کرونا در استان، روند گازرسانی به مناطق باقیمانده با قدرت ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در ادامه با بیان اینکه عملیات انجام شده در آبان امسال مجموع خطوط شبکه استان به بیش از ۲۱ هزار و دویست کیلومتر رسانده است، بیان کرد: ۸۴ درصد از عملیات شبکه گذاری آبان ماه متعلق به مناطق روستایی می باشد که نشان از توجه ویژه این شرکت به برخورداری همه مردم شریف استان از نعمت گاز طبیعی دارد.
حسین اکبر همچنین از نصب یک هزار انشعاب دیگر در آبان ماه امسال در گیلان خبر داد و گفت: با اجرای این عملیات، مجموع انشعابات گاز در استان به بیش از ۶۰۲ هزار عدد و تعداد کل مشترکین گاز طبیعی در گیلان به یک میلیون و ۱۲۲ هزار مشترک رسیده است.
وی با اشاره به اینکه در حدود نیمی از انشعابات نصب شده آبان ماه متعلق به حفرات خالی شهرها می باشد گفت: این شرکت هماننده گذشته برنامه مدونی برای گازرسانی به مناطق و محلات جا افتاده از گازرسانی در دستور کار دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در خاتمه اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۹۸ درصد خانوارهای شهری و روستایی استان بهره مند از گاز طبیعی می باشند و از این رو، این شرکت در راستای تحقق شعار شرکت ملی گاز ایران “رسیدن از کمیت به کیفیت با تغییر در رفتار و فرآیندها” نسبت به تعریف پروژه های کیفی جدید و همچنین افزایش سطح کیفی خدمات گام های بلندی برداشته است.