در راستای ایجاد رفاه شهروندی جلسه هم‌افزایی مدیریت شهری و شرکت آب و فاضلاب برای تسریع در صدور مجوز انشعاب
پایگاه خبری سرتوک