در طرح تعدیل روشنایی معابر شهری بیش ازیک هزارو ۵۰۰ کیلووات صرفه جویی شد
در طرح تعدیل روشنایی معابر شهری بیش ازیک هزارو ۵۰۰ کیلووات صرفه جویی شد
رشت_سرتوک_معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع نیروی برق گیلان گفت: در طرح تعدیل روشنایی معابر شهری در سطح استان درمجموع 1575 کیلووات صرفه جویی صورت پذیرفته است.

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان ، مهندس کریم رحمتی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ ،مهندس حسن مقتدر مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع برق گیلان و مهندس فریبرز مرادی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، در نشستی تداوم همکاری ، در طرح تعدیل روشنایی معابر در سطح استان را مورد تاکید قرار دادند

کریم رحمتی دراین نشست با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: در اجرای طرح تعدیل روشنایی معابر در سطح استان در خیابان های اصلی شهر، چراغ های معابر بصورت یک درمیان روشن هستند و طی این طرح ۱۰۵۰۰ دستگاه چراغ روشنایی معابر مورد تعدیل قرار گرفته و در مجموع ۱۵۷۵ کیلووات صرفه جویی صورت پذیرفته است.

وی افزود: روشنایی معابر پارک ها و فضاهای سبز نیز مورد تعدیل قرار گرفته و طی نشست های متعدد با صنایع مقرر شده است با برنامه های مدون در راستای کاهش مصرف گام برداشته شود.

در این نشست مقرر شد روشنایی معابر اتوبان ها و جاده های بین شهری که جز مناطق حادثه خیز نیستند مورد تعدیل قرار گیرند و همچنین روشنایی غیر ضروری بیلبوردهای تبلیغاتی و همچنین تونل های بزرگراه ها در راستای مدیریت مصرف برق و به شرط عدم وارد آمدن آسیب به سلامت مردم خاموش شوند.

گفتنی است روشنایی معابر در حوزه استحفاظی شهرها بر عهده شرکت توزیع نیروی برق گیلان و در راه ها و اتوبان های بین شهری به عهده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است.