دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندرانزلی با دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندرانزلی با دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندرانزلی با دكتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر كشور

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرانزلی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندرانزلی با دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور دیدار و به بحث و گفتگو درباره مباحث مختلف شهری پرداختند.