ساماندهی سواحل یکی از افتخارات دولت سیزدهم است/سلامت اجتماعی مردم مهم است 
پایگاه خبری سرتوک