سردار آقازاده: مجلس دیگر حرکت شتابان در عرصه‌های مدیریتی را ندارد
سردار آقازاده: مجلس دیگر حرکت شتابان در عرصه‌های مدیریتی را ندارد
سردار آقازاده: مجلس دیگر حرکت شتابان در عرصه‌های مدیریتی را ندارد


نماینده ادوار مردم رشت در مجلس شورای اسلامی به نگرانی نیروهای اجتماعی درباره مشکلات موجود در جامعه اشاره کرد و گفت: امروز آنچه در ارزیابی عمومی مشاهده می‌کنیم این است که حرکت شتابانی که مجلس باید در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی نظام داشته باشد، را ندارد.
سردار سید علی آقازاده با اشاره به جایگاه پیش‌رونده و پیش‌برنده مجلس اظهار کرد: مؤلفه‌های توسعه توقف‌پذیر نیست و هیچگاه متوقف نمی‌شود.
وی به توقع شهروندان به‌ویژه جوانان از مجلس در تراز انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: یک جوان نگاه و دیدگاه خود را نسبت به عملکرد مجلس دارد و آن حالت تحرک و اثربخشی در جامعه است.
نماینده مردم رشت در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلاتی که در جامعه وجود دارد موجب نگرانی نیروهای اجتماعی شده است، تصریح کرد: امروز آنچه در ارزیابی عمومی مشاهده می‌کنیم این است که حرکت شتابانی که مجلس باید در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی نظام داشته باشد، را ندارد.
آقازاده به نقش مجلس در مبارزه با فساد، نظارت دقیق و کارشناسی درباره کسانی که کشور را پیش می‌برند، اشاره کرد و گفت: مجلس از جایگاه ویژه نظارت دقیق بر ارکان دیگر برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه مجلس باید مشاوری امین برای مدیریت اجرایی باشد، بیان کرد: مجلس باید امانتداری امین برای مردم باشد و از حق اقشارمختلف مردم دفاع کند.
عضو فراکسیون اصولگرایان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از انحراف‌ها را از وظایف مجلس برشمرد و گفت: اگر برنامه‌ای به انحراف می‌رود نمایندگان مجلس باید تذکر دهند و اگر فاقد کارشناسی دقیق است باید نظر کارشناسی ارائه دهند ضمن اینکه تا آخرین مرحله اجرای برنامه‌ها مجلس باید نظارت دقیق، بی‌طرفانه، علمی، کارشناسی و واقعی داشته باشد.
آقازاده با اشاره به اینکه شاهد کمرنگ بودن هماهنگی، اراده و مسئولیت‌پذیری در برخی نمایندگان مجلس هستیم، خاطرنشان کرد: کمرنگی در عرصه‌های مذکور بعضی مواقع در حد خیانت بوده و خسارت ناشی از آن را در جامعه مشاهده می‌کنیم.
وی گرانی بنزین را محصول مدیریت منجمد، مدیریت قرون وسطی‌ای و حرکت تشکلی کاملا خنثی مجلس و دولت به صورت ادغامی ذکر کرد و یادآور شد: امر مذکور نشان‌دهنده ضعف کشنده و بی‌دانشی در مجلس است و نگرانی مردم را در این زمینه شاهد هستیم.
این فرمانده دوران دفاع مقدس با تاکید براینکه مدیریت منجمد با اراده عمومی قابل اصلاح است، اظهار کرد: اگر روند خنثی مجلس و دولت اصلاح نشود هر روز خسارت‌های جدیدی را مشاهده می‌کنیم و بیرون زدن‌ها را در سیستم خواهیم دید که نتیجه آن بی‌عدالتی، فساد، باندبازی و پارتی‌بازی است.
آقازاده، فساد را به دو گونه توصیف کرد و افزود: یک نوع فساد فردی محسوب می‌شود و موضوع دوم بحث مبارزه با فساد عمومی است.
فرمانده اسبق سپاه قدس گیلان به رسالت گمشده مدیران در جامعه امروز اشاره کرد و گفت: کم توجهی به ارزش‌های حاکم در جامعه و ویژگی‌هایی که یک مدیر باید داشته باشد، مایه نگرانی مردم است.
وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از فساد موجود در جامعه به دلیل این است که هر کسی کار خود را انجام نمی‌دهد، بیان کرد: مدیریت توانمند، جهادی و مومنانه نسبت به مردم و همچنین حرمت برای دانش و متخصصان می‌تواند جامعه را به سعادت برساند.
آقازاده به جابه‌جایی مسئولیت‌ها بین مجلس و دولت اشاره کرد و یادآور شد: هر دو مدیریت خود را از دست دادند و هویت مدیریتی دیگر مغشوش شده و خاصیت خود را از دست داده است.