سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان صومعه سرا منصوب شد
سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان صومعه سرا منصوب شد
رشت_سرتوک_دکتر جمشید محمدی با صدور حکمی کبری باقری را بعنوان سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان صومعه سرا منصوب شد

به گزارش سرتوک، به نقل از روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت گیلان، در متن این حکم آمده است: سرکار خانم کبری باقری ، نظر به تعهد و سوابق کاری شما ، به عنوان سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان صومعه سرا منصوب می شوید .
امید است با استعانت از خداوند بزرگ واستفاده از ظرفیت همکاران آن شهرستان دراجرای سیاست های سازمان واداره کل موفق وموید باشید.
همچنین در این حکم از زحمات آقای حبیب توانگر در دوران تصدی تقدیر و تشکر به عمل آمد.