سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان فومن منصوب شد
سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان فومن منصوب شد
رشت_سرتوک_بر اساس حکمی از سوی دکتر محمدی، مدیرکل بیمه سلامت گیلان ، محمد معصومی به سمت سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان فومن منصوب شد.

به گزارش سرتوک ،به نقل از روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت گیلان، در متن این حکم آمده است: جناب آقای محمد معصومی ، نظر به سوابق وتجربه کاری ،شما به عنوان سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان فومن منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند بزرگ واستفاده از ظرفیتهای شهرستان با هماهنگی مسئولین دراجرای سیاست های سازمان واداره کل موفق وموید باشید.
همچنین در این حکم از زحمات آقای امیراکبری در دوران تصدی تقدیر و تشکر به عمل آمد.