سرپرست تعاون روستایی گیلان منصوب شد
سرپرست تعاون روستایی گیلان منصوب شد
رشت_سرتوک_ طی حکمی از سوی مهندس طهماسبی رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ، سرپرست مدیریت تعاون روستایی گیلان منصوب شد

به گزارش سرتوک ،با حکم مهندس طهماسبی رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون ایران ،مهندس عباس جعفرپور بعنوان سرپرست مدیریت تعاون روستایی گیلان منصوب شد