سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های همگانی کشور  منصوب شد
سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های همگانی کشور  منصوب شد
رشت _سرتوک_با حکم افشین ملایی سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های همگانی کشور منصوب شد

به گزارش سرتوک، دکتر افشین ملایی ریاست فدراسیون همگانی با صدور حکمی محمد رضا فروحی به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های همگانی منصوب کرد