سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان منصوب شد
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان منصوب شد
رشت_سرتوک_طی حکمی از سوی دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان منصوب شد

به گزارش سرتوک، به نقل از واحد روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، با توجه به بازنشستگی محمد علی (کیوان) محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، طی حکمی از سوی دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، خانم دکتر شراره کاوسی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان منصوب شد.
گفتنی است، دکتر کاوسی مسئولیت معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان را نیز برعهده دارد.