سرپرست معاونت پشتیبانی وتوسعه منابع اداره کل بیمه سلامت استان منصوب شد
سرپرست معاونت پشتیبانی وتوسعه منابع اداره کل بیمه سلامت استان منصوب شد
رشت_سرتوک_براساس حکم صادره از سوی دکتر جمشید محمدی مدیر کل بیمه سلامت ، فرهاد بهمن پور به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی وتوسعه منابع استان منصوب شد.

به گزارش سرتوک ، به نقل از روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان گیلان به موجب حکم صادره از سوی دکتر جمشید محمدی مدیر کل بیمه سلامت فرهاد بهمن پور به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی وتوسعه منابع استان منصوب شد

در متن این حکم آمده است: نظر به تعهد وسوابق ارزنده کاری شما ، به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی وتوسعه منابع استان منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند بزرگ واستفاده از ظرفیت های موجود خصوصا توانمندی نیروی انسانی شاغل در اداره کل در راستای مدیریت منابع ،تکریم ارباب رجوع ،انظباط مالی واداری دراجرای سیاست های سازمان واداره کل موفق وموید باشید.
همچنین در این حکم از زحمات محمد معصومی در دوران تصدی تقدیر و تشکر به عمل آمد.