شرکت برق منطقه ای گیلان در ترویج فرهنگ نماز رتبه عالی کسب کرد
شرکت برق منطقه ای گیلان در ترویج فرهنگ نماز رتبه عالی کسب کرد
رشت_سرتوک_شرکت برق منطقه ای گیلان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز در بین دستگاه های اجرایی استان گیلان موفق به کسب رتبه عالی شد.

به گزارش سرتوک ،در ارزیابی عملکرد اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان گیلان در سال ۹۹ که بر اساس ، مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه سجاده، امتیازات خودارزیابی هیات ارزیاب دستگاه ها و رصد و نظارت ناظرین ستاد در طول سال به صورت حضوری و غیر حضوری صورت گرفت، شرکت برق منطقه ای گیلان در ادامه اخذ نتایج درخشان در بخش نماز، موفق به کسب رتبه عالی شد.
گفتنی است که نمایندگانی از: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه، استاندار گیلان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دبیران شورای اقامه نماز دستگاه های اجرایی و مدیر ستاد اقامه نماز استان گیلان و کارشناس نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان گیلان، داوری و ارزیابی مستندات دستگاه های اجرایی استان گیلان را برعهده داشتند و امتیازات هر دستگاه را مشخص می نمایند.