شهردار رشت کاندیدای چهره سال شهرداران کشور
شهردار رشت کاندیدای چهره سال شهرداران کشور
شهردار رشت کاندیدای چهره سال شهرداران کشور
هفتمین جنشواره چهره سال راه و ساختمان کشور با عنوان چشنواره چهره سال شهری، عمرانی و ساختمانی در حال برگزاری است. در این جشنواره اما شهر رشت دارای نماینده نیز می باشد.

در بخش شهرداران دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت با قرار گرفتن در جمع کاندیداهای چهره سال شهرداران کشور شانس بالایی برای کسب رتبه نخست این جشنواره که با نظرسنجی عمومی در حال برگزاری است و حدود ۲۲ ساعت تا پایان آن باقی مانده است دارد.

برای رای دادن به شهردار رشت می توانید با ارسال کد ۲۰۴ به صورت لاتین به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۶۶۵۳ (هزار، شصت و شش، پنجاه و سه) اقدام نمایید.