صدور نسخه الکترونیک گام بسیارمهمی برای ارتقاء درمان است
صدور نسخه الکترونیک گام بسیارمهمی برای ارتقاء درمان است
رشت_سرتوک_اعضای شورای هماهنگی سازمانهای بیمه گر پایه استان گیلان ،خواهان همراهی بیشتر مراکز درمانی و دانشگاهی در صدور نسخه الکترونیک شدند.

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان ، دکتر قنبرپور سرپرست مدیریت درمان گیلان و رییس شورای هماهنگی سازمانهای بیمه گر پایه استان با بیان اینکه سیاست سازمان تامین اجتماعی در اجرای طرح نسخه الکترونیک برمبنای تشویق و ترغیب پزشکان و طرف های قرار داد است از معاونین دانشگاه علوم پزشکی خواست همت بیشتری در صدور نسخه الکترونیک در مراکز بهداشتی و درمانی داشته باشند.

دکتر قنبرپور رییس شورای هماهنگی سازمانهای بیمه گر پایه استان با تاکید به ضرورت اجرای طرح نسخه الکترونیک و نقش آن در ارتقای سطح کمی و کیفی درمان مردم اظهار داشت اجرای طرح نسخه الکترونیک گام بسیارمهمی برای ارتقاء درمان مردم خواهد بود.

سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان با اشاره به زیرساخت های فراهم شده توسط سازمانهای بیمه گر برای صدور نسخه الکترونیک یادآور شد انتظار از مراکز دولتی و دانشگاهی در همراهی برای رسیدن به این هدف مهم درمانی بسیار بالاست .

گفتنی است که در این جلسه زیر ساخت های اجرایی این طرح در سطح بیمه های پایه استان مورد بررسی قرار گرفت و هریک از سازمانهای بیمه گرپایه استان گزارشی از اقدامات دستگاه مطبوع خود را بیان داشتند.