طرح نسخه الکترونیک یکی از طرح های مهم در استقرار دولت الکترونیک است
طرح نسخه الکترونیک یکی از طرح های مهم در استقرار دولت الکترونیک است
رشت_سرتوک_دکتر لیلا ژاله جو با اشاره به اجرای طرح نسخه الکترونیک در استان گفت: طرح نسخه نویسی الکترونیک یکی از طرح های مهم در استقرار دولت الکترونیک است.

به گزارش سرتوک ، دکتر لیلا ژاله جو با اشاره به اجرای طرح نسخه الکترونیک در استان افزود: طرح نسخه نویسی الکترونیک یکی از طرح های مهم در استقرار دولت الکترونیک است.

وی اضافه کرد: طرح نسخه الکترونیک یکی از طرح های مهم در استقرار دولت الکترونیک و زمینه ساز پرونده الکترونیک برای حفظ و ارتقای سلامت و درمان افراد جامعه است. ژاله جو اظهار داشت : افراد با اارئه کد ملی و احراز هویت و استحقاق سنجی بیمه ای بدون نیاز به دفترچه ،خدمات تشخیصی درمانی را دریافت می نمایند و به تدریج زمینه حذف دفترچه های کاغذی فراهم خواهد آمد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در دو حوزه بستری و سرپایی ،رسیدگی الکترونیک در حال اجرا است یادآور شد: در حوزه بستری استقرار سامانه های الکترونیک در بیمارستانها ،فرایند پذیرش بیمار با ارائه کد ملی و احراز هویت و استحقاق سنجی بدون نیاز به دفترچه و به دنبال آن تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد بستری در حال اجرا است.

معاون بیمه و خدمات سلامت افزود : در حوزه سرپایی هم اکنون در ۸۴۴ مطب پزشکان طرف قرارداد استحقاق سنجی و نسخه نویسی الکترونیک صورت می گیرد که امید است با مشارکت و همراهی پزشکان و نظام پزشکی استان شاهد ارتقای وضعیت پیشرفت طرح در استان باشیم.

وی همچنین خاطر نشان کرد، در حال حاضر تمام داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک استان آماده پذیرش نسخ الکترونیک هستند و بدون نیاز به دفترچه و تنها با ارائه کد رهگیری نسخه الکترونیک تجویز شده توسط پزشکان و کد ملی بیمه شده نسخه پیچی الکترونیک انجام و خدمات درخواستی را ارائه می دهند.