– عملکرد سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری در تولید آسفالت تا سقف ۱۰۰۰ تن در روز ستودنی است – شمارش معکوس جهت افتتاح سرویس های بهداشتی و اتاق مادر و کودک در مناطق ۵ گانه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ – فضاسازی مناسب سرویسهای بهداشتی عمومی در حال احداث، بعنوان بخش مهمی از مبلمان شهری
پایگاه خبری سرتوک