فاطمه شیرزادبا سوابق عملی واجرایی
فاطمه شیرزادبا سوابق عملی واجرایی
رشت_سرتوک_فاطمه شیرزاد مدرس دانشگاه ، عضو مجمع مشورتی بانوان شوراهای اسلامی کشوروعضو دوره های چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر رشت با سوابق عملی واجرایی خدمتگزار مردم است.

فاطمه شیرزاد
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – کارشناس رسانه ملی
*عضو دوره های چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر رشت
*رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت
*رییس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت
*عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر رشت
*سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت
*نماینده شورا در سازمان آتش نشانی و ایمنی شهرداری رشت
*مدرس دانشگاه
*عضو مجمع مشورتی بانوان شوراهای اسلامی کشور
*عضو هیئت امنای آستان مقدس خانم فاطمه اخری (س) رشت
*سفیر فرهنگی سازمان انتقال خون و سازمان بهزیستی استان گیلان
*عضو خانه مطبوعات استان گیلان
*صاحب امتیاز و مدیر مسوول هفته نامه فرزندان گیل