مانورپدافند غیرعامل درمخابرات منطقه گیلان برگزارشد
مانورپدافند غیرعامل درمخابرات منطقه گیلان برگزارشد
رشت_سرتوک_در راستای اجرای برنامه های پدافند غیرعامل و آمادگی مخابرات منطقه گیلان برای برخورد با مشکلات احتمالی ، مانور ظرفیت سازی برای مواقع بحرانی اجرا شد .

به گزارش سرتوک، به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ، در این مانور که به صورت دور میزی در سالن ویدیو کنفرانس منطقه برگزار شد ، امکانات و ظرفیت سازی لازم در مواقع بحرانی بررسی و مورد بازبینی قرار گرفت.

در این نشست تخصصی ، احتمال ابتلای پرسنل مراکز تماس ۱۱۸ و ۲۰۲۰ و عدم امکان حضور پرسنل در محل کار بررسی شد و کلیه بخش های مرتبط ، توان مقابله با بحران به وجود آمده را در این برنامه به صورت تئوری و تعاریف سناریویی مقابله ای بکار گرفتند .

اجرای اقدامات بشرح ذیل از جمله فعالیت هایی است که در مواقع ضروری توسط ستاد بحران مخابرات منطقه گیلان تصمیم گیری می شود .
مقررشد؛ ۱_ درصورت بحران نسبت به دورکاری پرسنل ۱۱۸ و ۲۰۲۰ اقدام سریع صورت گیرد

۲_ نسبت به تهیه و تجهیز امکانات مورد نظر برای دورکاری پرسنل اقدام شود .
۳_نسبت به تهیه و واگذاری تعدادی کامپیوتر به پرسنل ۱۱۸ و ۲۰۲۰ در مواقع اضطراری اقدام شود .

۴_درمواقع ضروری از توان بالقوه دفاتر مخابراتی جهت پاسخگویی ۱۱۸ استفاده شود و امکان دورکاری و انتقال تجربه پاسخگویی به ۱۱۸ برای دفاتر مهیا شود .
۵_ نحوه ایجاد دسترسی برای کاربران درمواقع ضروری بصورت بسته آموزشی آماده شود .

۶_نسبت به تهیه AVR هوشمند و اپلیکیشن ۱۱۸ اقدام شود .
۷_ امکان درج پیام برروی پنل اپراتورهای ۲۰۲۰ انجام شود .

۸ _ نسبت به پاسخگویی و ارسال AVR به استان دیگر درمواقع ضروری اقدام شود .
۹_نسبت به آموزش افراد جدید جهت پاسخگویی در ۱۱۸ و ۲۰۲۰ سریعاً اقدام شود .