مخابرات منطقه گیلان توجه ویژه‌ای به شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان دارد
مخابرات منطقه گیلان توجه ویژه‌ای به شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان دارد
رشت_سرتوک_مدیر مخابرات منطقه گیلان گفت: ارتباطات زیرساختی تا ورودی شهرک صنعتی استان تحویل داده شد.

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان ، مدیر مخابرات منطقه گیلان دردیدار با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان با اشاره به نقش مهم شهرکها در تولید واشتغال افزود : مخابرات منطقه گیلان توجه ویژه‌ای به شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان دارد و ارتباطات زیرساختی تا ورودی شهرک صنعتی استان تحویل داده شد و امیدواریم با همت مدیر عامل و مسئولان شرکت شهرک های صنعتی ، داخل شهرک نیز به زودی راه اندازی شود.

علیرضا پارسائی اضافه کرد: براساس تفاهم نامه منعقد شده بین دو سازمان ، مخابرات منطقه گیلان در آینده ای نزدیک نسبت به تأمین زیرساخت‌های ارتباطی برای شهرک ها و نواحی صنعتی همکاری و مساعدت های بیش از پیش را انجام خواهد داد .

سعیدی کیا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان در این نشست با ابراز رضایت از عملکرد مطلوب مخابرات منطقه گیلان گفت: امیدوارم با تعامل بیشتر با یکدیگر در راستای رفع مسائل صنعتگران در حوزه‌های ارتباطی گام‌های موثری برداریم و شاهد ارائه خدمات مطلوب به صاحبان صنایع باشیم.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر جهش تولید بیان داشت : تکیه بر تولیدات داخلی علاوه بر این که می‌تواند وضعیت اشتغال را بهبود بخشد ، باعث بهبود وضعیت معیشت مردم نیز خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان با تاکید برهمدلی افزود: تولید کننده باید برای ادامه فعالیت خود ، به آینده امیدوار باشد و این امید تنها در سایه حضور و همدلی مدیران در صحنه و تلاش و همت مسئولانه تمامی افراد محقق می شود .