مخابرات گیلان ۱۳ اصله درخت غرس کرد
مخابرات گیلان ۱۳ اصله درخت غرس کرد
رشت_سرتوک_مدیرمخابرات منطقه گیلان گفت:درگرامیداشت روز درختکاری براساس وظیفه ذاتی واجتماعی هرساله درمنطقه ای از شهر رشت چندین اصله نهال غرس می شد.

به گزارش اختصاصی خبرنگاران پایگاههای خبری سرتوک و خط گیلان، علیرضا پارسایی مدیر مخابرات منطقه گیلان در حاشیه آیین غرس درخت در خیابان جوان افزود: به پاس گرامیداشت روز درختکاری و یادبود ۱۳تن از جان باختگان بر اثر بیماری کرونا از خانواده های عزیزان مخابرات منطقه گیلان، ۱۳اصله نهال در خیابان جوان رشت غرس شد.


وی با تاکید بر انجام خدمات امور مشترکین به صورت غیر حضوری گفت :درپی بروز و شیوع کووید ۱۹ خدمات امور مشترکین به صورت غیر حضوری انجام می شود و مجموعه ای از خدمات مورد نیاز به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.