مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان در جلسه شورای هماهنگی رفاه استان احداث بخش های آنژیو گرافی قلبی و جراحی قلب باز در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت
مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان در جلسه شورای هماهنگی رفاه استان احداث بخش های آنژیو گرافی قلبی و جراحی قلب باز در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت
دهمین جلسه شورای هماهنگی رفاه و تامین اجتماعی با حضور مدیران ادارات زیر مجموعه وزارت رفاه به میزبانی مدیریت درمان گیلان در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت برگزار گردی
 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان به اجرای طرح نسخه الکترونیک در مراکز درمانی طرف قرار داد استان نیز اشاره نمود و افزود: تا کنون نزدیک به ۱۳۰۰نفر از پزشکان طرف قرار داد استان در این طرح ثبت نام نمودند و در یکسال گذشته نزدیک به ۲۰۰هزار نسخه الکترونیک صادر شده است. ایشان از مزایای این طرح را تشکیل پرونده الکترونیک و دسترسی سریع پزشکان به سوابق بیمار و پرداخت برخط ۶۰ درصد هزینه پزشکان بیان نمود. مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان رشد ۲۸ درصدی ویزیت پزشکان متخصص در مراکز درمانی ملکی استان را خاطرنشان شدو اظهارداشت: در یکسال گذشته بیش از ۱۱ هزار عمل جراحی  و بیش ۱۸هزار بیمار در تنها بیمارستان ملکی تامین اجتماعی گیلان بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت بستری شدند.