مدیرکل بهزیستی گیلان تقدیر شد
مدیرکل بهزیستی گیلان تقدیر شد
رشت_سرتوک_بهزیستی استان گیلان در هفته سلامت روان در سطح کشور باکسب رتبه برتر مورد تقدیر قرار گرفت

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان ، دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان درپی کسب رتبه برترکشوری بهزیستی استان در هفته سلامت روان از سوی دکتر فاطمه رضوان مدنی رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشورتقدیر شد.

درمتن تقدیر نامه آمده است، با توجه به عملکرد برتر آن استان در هفته سلامت روان و بدین وسیله از جنابعالی و تمامی اعضای کارگروه هفته سلامت روان استان قدردانی می نمایم امید که به واسط مسئولیت پذیری مدبرانه پویایی و تلاش مضاعف کماکان شاهد توسعه پوشش خدمات ارتقایی و پیشگیرانه سازمان به خصوص در بعد سلامت روان باشیم.