مشاور رسانه ای شورای اسلامی شهرستان رشت منصوب شد
مشاور رسانه ای شورای اسلامی شهرستان رشت منصوب شد
مشاور رسانه ای شورای اسلامی شهرستان رشت منصوب شد
طی حڪمی از سوی رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت سیده مریم افضلی از فعالین عرصه رسانه به عنوان مشاور رسانه ای رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت منصوب شد.
متن این حڪم به شرح ذیل است:
بسمه تعالی

سرڪار خانم سیده مریم افضلی

سلام علیڪم

با عنایت به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند علمی و رسانه ای جنابعالی، بدینوسیله شما را به موجب این حڪم به مدت یڪسال به سمت مشاور رسانه ای شورای اسلامی شهرستان رشت منصوب می نمایم.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زمینه تعامل پویای جایگاه شورا با نهادها و دستگاه های ذیربط و اصحاب رسانه ، بنحو شایسته و سازنده مهیا و همواره در راستای پیشبرد و تامین اهداف و سیاستهای اجرایی آن موفق و موید باشید.

                ابراهیم اخوان

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت