مطالبات مراکز طرف قرار داد مرتبط با عملکرد نسخ الکترونیک به طور صد درصد پرداخت می شود
مطالبات مراکز طرف قرار داد مرتبط با عملکرد نسخ الکترونیک به طور صد درصد پرداخت می شود
رشت_سرتوک_سازمان تامین اجتماعی برای ترغیب و تشویق طرف های قرار داد در اجرای نسخه الکترونیک صددرصد مطالبات مراکز طرف قرار داد مرتبط با نسخ الکترونیک را حداکثر تا دهم ماه بعد به صورت علی الحساب پرداخت می نماید.

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان ، در جلسه شورای هماهنگی سازمانهای بیمه گر پایه استان گیلان که در محل اداره کل بیمه سلامت استان به منظور بررسی چگونگی اجرا و پیشبرد طرح نسخه الکترونیک در استان تشکیل شد ،دکتر قنبر پور سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی برای ترغیب و تشویق طرف های قرار داد در اجرای نسخه الکترونیک صددرصد مطالبات مراکز طرف قرار مرتبط با نسخ الکترونیک را حداکثر تا دهم ماه بعد به صورت علی الحساب پرداخت می نماید.

دکتر قنبر پور با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۵۳۰ پزشک در طرح نسخه الکترونیک در استان ثبت نام و بیش از ۶۶۰ تن از ایشان در صدور نسخ الکترونیکی اقدام نموده اند افزود: از ابتدای شروع طرح تا کنون پزشکان طرف قرار داد تامین اجتماعی استان نزدیک به ۷۰۰ هزار نسخه الکترونیکی صادر نموده اند.

سرپرست مدیریت درمان استان گیلان تصریح نمود که با اقدامات تشویقی انجام شده در سازمان تامین اجتماعی برای پزشکان طرف قرارداد فقط در ماه گذشته (آذرماه سالجاری ) بیش از ۱۰۲ هزار نسخه الکترونیک توسط پزشکان طرف قرار داد استان صادر شده است .

شایان ذکر است که در این جلسه دکتر قنبرپور به انتخاب اعضاء شورای هماهنگی سازمانهای بیمه گر پایه استان به عنوان رییس این شورا انتخاب شد