منجیان غریق بدون هیچ ادعایی از جان گذشتگی می کنند
منجیان غریق بدون هیچ ادعایی از جان گذشتگی می کنند
جلسه مشترکی بین حسین میرزایی رییس هیات نجات غریق ‌وغواصی استان گیلان با رییس فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور و رییس هیات استان مازندران ،در خصوص هماهنگی ،و ارائه برنامه ها و رفع مشکلات منجیان غریق و غواصی ، نوار ساحلی کشور و آمادگی هیات در خصوص برگزاری دوره های آموزشی و آمادگی در استان گیلان برگزار شد.

حسین میرزایی رییس هیات نجات غریق ‌وغواصی گیلان گفت:استان گیلان با داشتن ۱۰ شهرستان ساحلی ، و ۳۳ طرح سالمسازی و ۲۵۲ منطقه خطر آفرین که سال گذشته با وجود کرونا ، حدود ۵۰۰ نفر منجی غریق در ۲۸۰ کیلومتر نوار ساحلی استان گیلان مشغول به خدمات رسانی می‌کردند.
وی افزود: امسال با امیدواریم با هماهنگی های انجام شده بتوانیم شاهد غرق شدن هیچ مسافر و گردشگری در سواحل استان نباشیم
میرزایی اضافه کرد: هیات استان از فدراسیون ، ستاد ساماندهی سواحل استان و‌اداره کل ورزش و‌جوانان خواستار در اختیار گذاشتن تجهیزات و ‌پرداخت حقوق منجیان غریق زحمتکش که بدون هیچگونه ادعایی از جان برای نجات هموطنان از خودگذشتگی می کنند.
در ادامه این جلسه مهدی حیدری رییس فدراسیون‌ نجات غریق و غواصی کشور گفت: ارائه درخواست‌ها و پیشنهادات و گزارشی کامل در غالب یک طرح ، از سوی هیاتها در اختیار فدراسیون قرار گرفته و از طریق وزارت کشور و وزارت ورزش ،موارد و مشکلات منجیان غریق که در ایام کرونا هم از لحاظ اقتصادی آسیب دیدند پیگیری شود.