مهمترین رکن توسعه صنعتی ،دانش و فناوری است
مهمترین رکن توسعه صنعتی ،دانش و فناوری است
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت : نقش آموزش در صنایع کوچک و متوسط به‌دلیل اثربخشی سرمایه‌گذاری اهمیت فراوانی دارد

به گزارش سرتوک به نقل از روابط عمومی ، فریبرز سعیدی کیا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان در خصوص اهمیت آموزش در صنایع کوچک و متوسط گفت : دانش و فناوری از مهمترین ارکان توسعه صنعتی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها میباشد و اقتصادهای پایدار اقتصادهایی هستند که بر پایه دانش پایه ریزی شده باشند.

وی در ادامه بیان داشت : افزایش نقش دانش، پژوهش و فناوری و نوآوری در ارزش افزوده بخشهای صنعتی و تقویت جایگاه آموزش و پژوهش و فناوری در شهرکها و نواحی صنعتی بسیار مهم و ضروری میباشد .

رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : توجه به مقوله آموزش و حمایت از صنایع کوچک باعث میشود شاهد تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشیم .

سعیدی کیا افزود : بسترسازی و بکارگیری ابزارها برای ایجاد اشتغال پایدار و تلاش برای آموزش‌پذیری شاغلان حوزه صنعت بسیار مهم و کلیدی است .

وی در پایان بیان داشت : نقش آموزش به ویژه در صنایع کوچک و متوسط به‌دلیل اثربخشی سرمایه‌گذاری اهمیت فراوانی دارد