مهندس بلبل آبادی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان: افزایش ۸۰ درصدی دریافت انرژی برق از نیروگاه بادی منجیل
مهندس بلبل آبادی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان: افزایش ۸۰ درصدی دریافت انرژی برق از نیروگاه بادی منجیل
انرژی برق دریافتی از نیروگاه بادی منجیل نسبت به سال گذشته، 80 درصد افزایش یافت.

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان ،«عظیم بلبل آبادی» مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان در خصوص میزان انرژی دریافتی از نیروگاه بادی منجیل گفت: انرژی دریافتی از نیروگاه بادی منجیل به مقدار ۸۲ هزار و ۳۲ مگاوات ساعت در هشت ماهه سال جاری بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد افزایش داشته است.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان بااشاره به دریافت ۴۵ هزار و ۳۸۲ مگاوات ساعت انرژی برق در ۸ ماهه سال ۹۷ گفت: مقایسه میزان دریافت انرژی برق از نیروگاه بادی منجیل نشان می دهد که دریافت انرژی از این نیرو گاه در ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن، ۳۶۶۵۰ مگاوات ساعت افزایش داشته است. به عبارتی شاهد رشد ۸۰٫۷۵ درصدی دریافت انرژی برق از نیروگاه بادی منجیل نسبت به سال گذشته بودیم.
گفتنی است که ۱۰ نیروگاه فعال منطقه گیلان؛ سیکل ترکیبی پره سر( ظرفیت نامی: ۹۶۸ مگاوات)  ، سد آبی تاریک( ظرفیت نامی: ۳ مگاوات)،  ، سد سفید رود ( ظرفیت نامی: ۸۷٫۵ مگاوات) ، برق آبی سینه هونی تالش ( ظرفیت نامی: ۰٫۲۵ مگاوات) ، شهید بهشتی لوشان ( ظرفیت نامی: ۳۶۰ مگاوات)، مقیاس کوچک گیل و آذر ایرانیان ( ظرفیت نامی: ۲ مگاوات) ، سیکل ترکیبی گیلان ( ظرفیت نامی: ۱۳۰۷٫۴ مگاوات)، برق آبی شهر بیجار ( ظرفیت نامی: ۶٫۳ مگاوات) ، بادی منجیل( ظرفیت نامی: ۹۲٫۲۶ مگاوات)  و مقیاس کوچک کاسپین  ( ظرفیت نامی: ۲۵٫۳۲۴ مگاوات) وظیفه تولید انرژی برق در استان گیلان را برعهده دارند.