موفقیت توزیع برق گیلان در دستیابی به سرانه مدنظر توانیر در مبحث نظام پیشنهادها
موفقیت توزیع برق گیلان در دستیابی به سرانه مدنظر توانیر در مبحث نظام پیشنهادها
رشت_سرتوک_ محمد اسماعیل هنرمند از موفقیت این شرکت در دستیابی به سرانه مدنظر توانیر در مبحث نظام پیشنهادها خبر داد .

به گزارش سرتوک ، هنرمند موفقیت هر سازمانی را نیازمند مشارکت همگانی کارکنان و مخاطبان آن دانست و افزود: نظام پیشنهادات، فرآیندی است که می‌توان با بکارگیری آن، از فکر و اندیشه کارکنان و مخاطبان برای شناسایی مسـائل و حـل آنها بهره گرفت و این تفکرات را تا بالاترین سطوح تصمیمات مدیریتی‌ پیش برد و این ابزار در واقع، تلاشی برای افزایش روحیه همگرایی و مشارکت و ارج نهادن به ایده‌ها و نظرات برای تحول آفرینی در سازمان‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: بصورت سالانه از سوی شرکت توانیر تعداد و سرانه ارائه پیشنهاد برای شرکت های زیر مجموعه از جمله شرکت های توزیع برق ارائه می شود که این مقادیر برای توزیع برق گیلان سرانه ۱٫۹ باتوجه به تعداد کارکنان تعیین شده بود و با مشارکت بسیار خوب همکاران، این شرکت موفق شد ، به سرانه ۲٫۴۹ دست یابد .

مدیرعامل توزیع برق گیلان گفت : از نتایج نظام پیشنهادها ایجاد فضای مشارکتی در سازمان برای افزایش بهره‌وری سازمانی را می‌توان به ایجاد محیط خلاق در تمامی سطوح سازمان، تقویت فرهنگ مشارکتی و حس تعلق سازمانی، گسترش حوزه تفکر، نهادینه کردن بهبود مبتنی بر تغییر،‌ همراه‌سازی اهداف فردی و سازمانی و مشارکت کارکنان در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها اشاره کرد.