نجات کودک ۹ ساله توسط کادر درمان بیمارستان رسول اکرم(ص)رشت
نجات کودک ۹ ساله توسط کادر درمان بیمارستان رسول اکرم(ص)رشت
رشت_سرتوک_اقدام سریع کادر بخش درمان بیمارستان حضرت رسول اکرم( ص) شهرستان رشت جان کودک 9 ساله را نجات داد.

به گزارش سرتوک ، پسر بچه ای ۹ ساله که بر اثرحادثه دچار ضربه مغزی وکاهش سطح هوشیاری شده بود با تشخیص سریع و اقدام به موقع پزشکان و کادر درمان اورژانس حوادث و سایر بخش های بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) پس از انتقال از اورژانـس به اتاق عمل در کمتر از ۴۰ دقیقه ،تحت عمل جراحی قرار گرفته و از مرگ حتـمی نجات یافت.

شایان ذکر است که از آبان ماه سال گذشته بخش تروما وحوادث اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) پس از۲۰ سال با دستور جناب آقای دکتر قنـبر پور مدیـریت جدیددرمـان تامین اجتماعی استان گیـلان به منظور خدمت رسانی به بیماران حوادث وترومـا راه اندازی شد.

یـادآور می شود که در این مدت کوتاه ،بخش تـروما و حوادث اورژانس بیمارستان حضـرت رسـول اکرم (ص) نزدیک به۱۸۰۰ بیمار حوادث و تروما را پذیرش و درمان نموده است .