نصف جمعیت استان گیلان تحت پوشش بیمه سلامت هستند
نصف جمعیت استان گیلان تحت پوشش بیمه سلامت هستند
رشت_سرتوک_مدیرکل بیمه سلامت استان در اخبار شبانگاهی سیمای مرکز گیلان از تحت پوشش قرار دادن نصف جمعیت استان گیلان خبر داد.

به گزارش سرتوک به نقل خط گیلان ،دکتر جمشید محمدی گفت: در طی سال جاری ۲۲۱میلیاردتومان از مطالبات طرف های قرارداد پرداخت شده است

وی افزود : باتوجه به اینکه نصف جمعیت استان گیلان تحت پوشش بیمه سلامت هستند لذا همواره درصدد ارتقای کیفیت خدمات هستیم.

دکترمحمدی حذف تدریجی دفترچه های کاغذی را از اولویت های مهم خواند وگفت : حذف تدریجی دفترچه های کاغذی واجرای طرح ملی نسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیک تاپایان سال جاری از اولویت های بیمه سلامت است و خوشبختانه تاکنون بیش از ۷۰درصد از طرف های قرارداد با بیمه سلامت به نسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیک پیوستند

مدیرکل بیمه سلامت استان گیلان دربخش پایانی این گفت وگوی تلویزیونی درمورد سامانه ۱۶۶۶گفت: سامانه رایگان ۱۶۶۶به صورت شبانه روز پاسخگوی بیمه شدگان بیمه سلامت در صندوق های پنج گانه هست و بدون مراجعه حضوری مشکلات مردم رسیدگی خواهد شد.نصف جمعیت استان گیلان تحت پوشش بیمه سلامت هستند