نگاه تیز بین ذره بین و حکایت شیرین ذره بین وپلیس مردمی
نگاه تیز بین ذره بین و حکایت شیرین ذره بین وپلیس مردمی
رشت_سرتوک_سوژه یابی برای ذره بین دغدغه ای همیشه همراه ولی شیرین است .

در حال مکالمه از مطب دکتر خارج شدم وضمن عبور از عرض خیابان امام خمینی رشت به سمت دهانه حاجی آباد در حرکت بودم
ناگهان یک لحظه از ادامه مکالمه بازماندم وسویچی روی درب خودرو بدون سر نشین نظرم را جلب کرد با همکارم که پست خط بود مشورت کردم که چه کنم ودر کسری از ثانیه به این نتیجه رسیدیم که به سرعت با نیروی انتظامی تماس بگیرم باشماره ۱۱۰ تماس گرفتم

اپراتور کاربلد وحرفه ای با صبر وحوصله تمام اطلاعات لازم را گرفت ودر سیستم پلیس ۱۱۰ ثبت وضبط کرد واز من خواست اگر مشکلی نیست درهمان مکان بمانم تا براساس شیوه های پلیسی مالک خودرو پیدا شود و در شرایط امروزه روز که وقت طلا است در کسوت خبر وخبرنگاری با افتخار همیار پلیس شدم وبه چیزی جز پیدا شدن مالک خودرو فکر نکردم فقط در کمتر از چند دقیقه مامور وظیفه شناس ازکلانتری ۱۲طی تماسی با نگارنده اعلام کرد که مالک خودرو پیدا شد و دراسرع وقت خواهند آمد

درادامه مامور نیروی انتظامی با تشکر از حس مسئولیت پذیری نگارنده مشخصات مالک اصلی خودرو را در اختیارم قرار داد تا با مراجعه به مکان محل پارک خودرو بتوانم تشخیص دهم صاحب خودرو شخص مورد نظر هست یا نه. و در نهایت پس از چند دقیقه انتظار آقای … به خودرو مراجعه کرد و سوئیچ را برداشت و با نگاهی مملو از ابراز قدردانی وصف ناشدنی از پلیس ۱۱۰،مامور کاربلد کلانتری ۱۲ونگارنده تشکرکرد ورفت .

به قولی امروزه روز درامر خدا پسندانه کمک به همنوعان فقط باید گام اول را برداشت چون نیت خیر است همه عوامل مرتبط همراهی می کنند تاکار خیرت به ثمر برسد درپایان با ارج نهادن به تلاشهای بی وفقه نیروی انتظامی ذکر نکته ای ضروری است کارشناسان معتقدند که در رانندگی اولین اشتباه می تواند آخرین اشباه باشد ودر زمان پارک خودرو درحاشیه میادین وخیابان ها هم می تواند اولین اشتباه ، آخرین اشتباه باشد وخواسته یا ناخواسته خودرو به سرقت برود.
ونوشه خراط
آبان۹۹