رشت_سرتوک_به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهی در زمینه برق و ایمنی و به میزبانی شهرستان ماسال، یک دوره همایش آموزشی با حضور غلامرضا گیل چالانی فرماندار این شهرستان و جمعی از معاونین ، مدیران و 90 نفر ازبرقکاران شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان برگزار شد.

به گزارش سرتوک به نقل از روابط عمومی توزیع نیروی برق گیلان،در این همایش غلامرضا گیل چالانی فرماندار ماسال گفت: برق هم اکنون مهمترین بخش از زندگی روزمره ما شده است و نمی توان به دنیایی بدون برق فکر کرد.

وی افزود: برق یکی از مهم ترین انرژی های پاک است که می تواند برای یک اقتصاد در حال توسعه مانند ایران اهمیت بسزایی داشته باشد و حفظ پایداری شبکه های برق کاری بسیار مهم است و کارکنان این صنعت خدمتگزارانی واقعی برای جلب رضایت مردم هستند.

همچنین علی اکبر جوهری در این همایش گفت: همانطور که همه ما می دانیم انسان از آغاز خلقت همواره دارای مسئولیتهای متفاوتی بوده است که اولین آن مسئولیت نسبت به جسم و سلامت خود میباشد و ما وظیفه داریم از این نعمت الهی بخوبی مراقبت کنیم.

جوهری گفت: برقکاران خط مقدم کارکنان وزارت نیرو از لحاظ فنی در تماس با شبکه های توزیع برق هستند و برای کل مجموعه, سلامت تک تک این افراد بشدت حائز اهمیت است .

وی بیان داشت بطور کلی حوادث به ۲ نوع مترقبه و غیر مترقبه تقسیم میشود که حواد غیر مترقبه شامل حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و غیره است که از کنترل انسان خارج می باشد ولی حوادث مترقبه آن دسته از حوادثی را شامل می شود که در اثر سهل انگاری و بی توجه ای انسان بروز می کند و برقگرفتگی نمونه ای ازاین نوع حوادث می باشد زیرا انسان می تواند با رعایت نکات ایمنی آن را به حداقل ممکن برساند.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق گیلان تاکید کرد: بخشی از کار بر عهده سازمان است تا با برگزاری کلاس ها و سمینارهای آموزشی در بخش آگاه سازی و ایجاد شناخت اقدام نموده و بخش دیگر بر عهده خود افراد شاغل در بخش های فنی می باشد تا با دستیابی به این مهارتها و ارتقاء سطح دانش در این زمینه موجبات موفقیت و سلامت خود و شرکت را فراهم آورند.

همچنین خشنود مدیر توزیع برق شهرستان رشت در این همایش بیان داشت : کار در شرکت توزیع برق خصوصا در بخشهای عملیاتی واقعا سخت و طاقت فرسا می باشد زیرا ماهیت کار در این سازمان بگونه ای است که می بایست همواره برای مقابله با بحرانها و انجام خدمت بی منت به مردم شریف استان آماده باشیم .

وی افزود: ضروری است با باور به مسئله ایمنی و درونی کردن این مسئله برای خود ؛ خطاهای انسانی که همواره وجود دارد را با رعایت ضوابط و مقرارات ایمنی به حداقل ممکن برسانند .

در ادامه منوچهر آرمون از سیمبانان باتجربه شاغل در امور توزیع برق شهرستان رودبار تجربیات خود را در حوزه سیمبانی ارائه کرد و به تشریح موضوعاتی از جمله لزوم توجه به فرهنگ ایمنی و بررسی عوامل بروز حوادث پرداخت.

همچنین مقداد رسولی از پیمانکاران طرف قرارداد شرکت نیز به ارائه مباحثی درخصوص ایمنی در شرایط بحرانی و اصول ایمنیدر تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار پرداخت.