همسویی در ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان تامین اجتماعی وجود دارد
همسویی در ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان تامین اجتماعی وجود دارد
رشت_سرتوک_سرپرستی شعب بانک رفاه استان گیلان با سرپرست مدیریت درمان استان گیلان دیدار و پیرامون ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان استان تبادل نظر و گفتگو کردند.

به گزارش سرتوک ، به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان در این دیدار دکتر قنبر پور سرپرست مدیریت درمان استان گیلان با اشاره به نقش بانک رفاه کارگران استان در همراهی با مدیریت درمان استان افزود: سازمان تامین اجتماعی برای افزایش رضایتمندی بیمه شدگان و ارائه خدمات مطلوب به ذینفعان گام های مهمی در الکترونیکی نمودن خدمات برداشته است که درانجام بخشی از این خدمات همراهی و همسویی بانک رفاه کارگران در رسیدن به هدف مطلوب بسیار مهم است.

دکترقنبر پور سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان طرح نسخه الکترونیک را مهم خواند واضافه کرد : در اجرای طرح نسخه الکترونیک صددرصد مطالبات مراکز طرف قرار داد مرتبط با نسخ الکترونیک حداکثر تا دهم ماه بعد به صورت علی الحساب پرداخت می شود.

وی یادآور شد: بانک رفاه کارگران به عنوان بانک همکار ، همراهی و همکاری خوبی با مدیریت درمان استان در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرار داد استان داشته و دارد.