پروژه های مخابرات با همکاری منابع طبیعی اجرایی می شود
پروژه های مخابرات با همکاری منابع طبیعی اجرایی می شود
رشت_سرتوک_مدیران مخابرات منطقه گیلان و منابع طبیعی و آبخیزداری استان درنشستی ، مسائل مربوط به تملک مکان برای سایتهای فاز ۸ تلفن همراه و سایر همکاریهای فی مابین را بررسی کردند.

به گزارش سرتوک ، به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ؛ علیرضا پارسائی در این جلسه ضمن تشریح وظایف و پروژه های اجرایی مخابرات منطقه گیلان ، خواستار تعامل در خصوص حل مشکلات مربوط به اراضی منابع طبیعی در اطراف سایت های فاز ۸ تلفن همراه شد .

میرحامد اختری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیزبا تأکید بر اهمیت همکاری های دوطرفه و حل مشکلات موجود ، اعلام آمادگی نمود .