پنج واحد تولیدی اخطاریه بهداشتی گرفتند
پنج واحد تولیدی اخطاریه بهداشتی گرفتند
رشت_سرتوک_دکتر فیروز سرودی گفت: به منظور پیشگیری از شیوع کرونا نظارت بر تولید و توزیع مواد غذایی سالم انجام میشود

به گزارش سرتوک به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر فیروز سرودی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بازدید اخیرکارشناسان نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اعلام کرد ؛ در راستای تشدید نظارت بر تولید و توزیع مواد غذایی سالم به منظور پیشگیری از کرونا، کارشناسان نظارت بر موادغذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه باحضور در محل واحدهای تولیدی در سطح استان و نمونه برداری از ۲۳ کارخانه تولید مواد غذایی و بهداشتی به منظور رعایت هرچه بهتر موازین بهداشتی به پنج واحد تولیدی نیز، اخطاریه بهداشتی ارایه نمودند.