پیشرفت پروژه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک با هم افزایی سازمانهای بیمه گر و نظام پزشکی
پیشرفت پروژه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک با هم افزایی سازمانهای بیمه گر و نظام پزشکی

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان، دکتر محمدی مدیرکل بیمه سلامت گیلان در جلسه روز یکشنبه ۱۴ دی ماه که به صورت ویدئو کنفرانس با شورای هماهنگی نظام پزشکی استان ،روسای نظام پزشکی شهرستانها و مدیریت درمان تامین اجتماعی برگزار شد. هم افزایی و همسویی سازمانهای بیمه گر و نظام پزشکی را باعث […]

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان، دکتر محمدی مدیرکل بیمه سلامت گیلان در جلسه روز یکشنبه ۱۴ دی ماه که به صورت ویدئو کنفرانس با شورای هماهنگی نظام پزشکی استان ،روسای نظام پزشکی شهرستانها و مدیریت درمان تامین اجتماعی برگزار شد. هم افزایی و همسویی سازمانهای بیمه گر و نظام پزشکی را باعث پیشرفت مطلوب پروژه بزرگ نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک دانست.
وی یادآور شد :با همکاری شورای هماهنگی نظام پزشکی استان برنامه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک مطابق برنامه زمانبندی در حال انجام می باشد.
در این جلسه چالش های موجود برنامه بررسی و درخصوص راهکارهای اجرایی تبادل نظر صورت گرفت.